6 tips voor een rustiger en zinvoller leven

We hebben het druk, druk, druk. We hebben nog nooit zoveel spullen gehad. We lijden aan ‘zooikoorts’. We doen activiteiten en kopen spullen die we niet nodig hebben. Hoe kan dit beter? Wereldwijd hebben we 500 ervaringsdeskundigen hierover bevraagd. Mensen die hun drukke en overvolle leven vaarwel hebben gezegd. Die bewust kleiner zijn gaan wonen, meer te voet gaan, bewuster met hun tijd omgaan, en veel meer zin in hun leven ervaren.

Wat zijn nu de tips van deze experts die bewust soberder en zinvoller zijn gaan leven? Welke stappen hebben zij genomen met als resultaat meer zin in hun leven? De beginletters van hun zes stappen vormen het woord ‘BASICS’ (Zegers, 2017):

1.Back (een stap terugzetten)

‘Is dit alles in het leven?’; ‘Kijk me eens meelopen in de ratrace…’; ‘Waar ben ik eigenlijk mee bezig?’ Doe een stap terug. Verander ‘Ik moet dit doen of hebben’ in ‘Ik heb nu de gedachte dat ik dit moet doen of hebben’. Neem afstand van gedachten en gevoelens.

2. Attention (aandacht geven)

Voor opvallend veel versoberaars is aandacht essentieel. Aandacht voor kleine dingen in de buitenwereld, aandacht voor wat er zich bij jezelf afspeelt. Tip: Haal eens diep adem, rek je uit, neem de tijd en neem waar.

3. Select (selecteren)

Op basis van de vorige stappen zijn succesvolle versoberaars zich vaak heel bewust van hun eigen waarden. Tip: Zie jezelf in een schommelstoel zitten als je 80 bent en kijk terug op jouw leven. Wat vind ik nu echt belangrijk?

4. Invest (investeren)

In dit stadium voegen de versoberaars de daad bij het woord. Zij investeren in dingen en activiteiten die bij hun zelfgekozen waarden passen. Sober leven is dus niet per definitie stoppen met consumeren. Het betekent wél bewust investeren in wat je persoonlijk waardevol vindt, of dat nu natuur is, andere mensen, … En dat begint met een eerste stap, hoe klein ook: een wandeling, een telefoontje, … Doe die kleine stap. Nu.

5. Cut (wegknippen)

Wat niet bijdraagt tot een zinvoller leven, knip je weg. Niet in het wilde weg knippen, maar op het einde van het BASICS-proces. Zoals bij het snoeien van een plant: Door op het geschikte moment welgekozen takken weg te knippen, komt hij beter tot bloei.

6. Sense (zin)

Iedereen heeft een verschillend levensverhaal, maar de geïnterviewden die dit BASICS-patroon volgden zijn het over één ding opvallend eens: Zij beschrijven hun huidig eenvoudig leven als ‘making Sense’ (zinvol).

Bron: Tijdschrift Positieve Psychologie, Hein Zegers